جمعیت دانشجویی امام حسن ع

206 عضو

🔸جمعیت دانشجویی امام حسن ع🔸
شبکه ای منسجم و پویا از گروههای دانشجوی جهادی
با هدف نقش آفرینی مستمر و اثرگذار در رفع آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی
j-imamhasan.ir
📸 instagram.com/j_imamhasan/
📺 aparat.com/j_imamhasan

Admin: @JameiatAdmin

مشاهده کانال