جامعه اسلامی دانشجویان صنعتی اصفهان

99 عضو

کانال رسمی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
🌐سایت اصلی:
www.jadiut.ir
📷اینستاگرام:
instagram.com/iutjad
📧 پست الکترونیک:
info@jadiut.ir
📨 پیامک:
30009900662596

مشاهده کانال