جهادی ها(بنیاد مشکات)

361 عضو

✿﷽✿
✅انعکاس فعالیتهای جهادی ومحرومیت زدایی درمناطق کم برخوردار کشور
بارویکرد عام المنفعه،داوطلبانه ومردمی
⚀خدمت رسانی وتربیت جهادی
⚁زیربنایی وپیشرفت منطقه ای
⚂توانمندسازی وتسهیل گری
⚃فرهنگی،علمی
🚩 مشارکت وارتباط باما:
www.jahadiha.ir
📞09126869202

مشاهده کانال