روابط عمومی جلابیب

اولین اثر ابتکاری ثبت شده ی طراحی لباس در ایران، چادرهای جلابیب در ۴۰ طرح و ۱۴ قابلیت منحصر بفرد
طراح :خانم معصومه کریمی زاده www.jalabib.ir

ارسال پیام