روستای کام

196 عضو

این کانال تحت نظارت انجمن فرهنگی روستای کام به معرفی #روستای_کام می پردازد.
✉️ ارتباط با ما : @kaam_admin
👈 کد شامد : 1-1-696733-61-4-1
☎️ خط کام : ۰۹۰۲۷۰۸۳۰۰۲
🌍 سایت روستای کام : www.kaam.ir

مشاهده کانال