عباسعلی کدخدایی

1,899 عضو

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
عضو شورای نگهبان
کانال رسمی
لینک کانال
https://telegram.me/kadshora
https://eitaa.com/kadshora
http://sapp.ir/kadshora
https://iGap.net/kadshora
https://gap.im/kadshora

مشاهده کانال