بارئیسی تاظهوران شاالله

157 عضو

گروه اندیشمندان فضلا، متفکرین اندیشکده ی مدیران ایران ، محورعقلانیت و مدیریت عقلانی ، علم و حکمت متخصصین و متفکرین الگوهای کلان ، تولید علم دینی ، بنیاد ملی نخبگان ، بیداری و احیای تمدن اسلامی…
@kampeynraisi
@kampey_nraisi
09122727212
بهرام محمدی
.

مشاهده کانال