کارآفرینان موفق💯

476 عضو

♨ ایده بگیر
👈تلاش کن
👈موفق شو 🎯
📌فیلم و طرح‌های ۱۰۰% کاربردی در زمینه کار و اشتغال.
📌کسب و کار خود را با توجه به بودجه توسعه دهید و اشتغال برای دیگران نیز ایجاد کنید.
sapp.ir/h_gfi

مشاهده کانال