کارآمد پلاستیک

35 عضو

بزرگترين توليد كننده انواع ظروف بهداشتئ يكبار مصرف:
توليد شده از مواد اوليه مرغوب و درجه يك:
دفتر مركزئ:تهران،چهارراه مولوئ بازار حضرتئ مجتمع تجارئ كارآمد
تلفن:٥٥١٦٤٧٠٨ مديرعامل:٣٨٠٧٩٩٦-٠٩١٢

مشاهده کانال