روبو پیک

پشتیبان کانون رباتیک دامغان.
میدان ورزش, اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی. 023.352.45730.

ارسال پیام