کاریابی فن آوران (شهرک صنعتی توس)

607 عضو

آدرس:شهرک صنعتی توس، شهرک فناوری صنایع غذایی،ساختمان معاونت صنایع کوچک،واحد 006
ساعت کاری:8 الی 14
شماره های تماس:35424458-35424548
فاکس:35424547
سایت:www.emkanjob.ir

مشاهده کانال