کشت کاسنی سحرامیز

129 عضو

کشت انبوه و توزیع گیاه دارویی کاسنی(بذر،ساق و برگ و ریشه) جهت داروسازی،تولید قهوه و دمنوش،عصاره و عرق گیری،غذای جادویی پرندگان و طیور
09332169056
ارتباط با ما در سروش
https://sapp.ir/kshavarz777

مشاهده کانال