📚 کتاب رسان

9,313 عضو

توزیع جهادی کتابهای شاخص مبتنی بر نذرفرهنگی تا ۳۰درصد تخفیف با #ارسال_کشوری
اینستاگرام
https://instagram.com/ketabresan_net?igshid=1a7ytrtnm7vos
نحوه خرید @ketabresan_order
سفارش کتاب @sefaresh_ketab
مدیر کانال @shamloo21
پیشنهادات @javadyarahmadi

مشاهده کانال