کمیته مرکزی خادمین شهدا

3,650 عضو

ادمین جهت ارتباط و هرگونه سوال در مورد خادمی شهدا ؛ کمیته مرکزی خادمین وکمیته های استانی

@shahidane.khodaiy

مشاهده کانال