خانه عمران شریف

29 عضو

مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف
مبتکر و آغازگر دوره های تخصصی و حرفه ای مهندسان
مشهد: میدان راهنمایی - نبش شهید صادقی 10
تماس: 37676630 و 37676255 (051)
ثبت نام آنلاین دوره ها: khanehomran.com

مشاهده کانال