خط۵۷

18,947 عضو

"خط ۵۷ مسیری است بین انقلاب اسلامی ایران تا انقلاب اسلامی جهان"
استکبار ستیزی ، اقتصاد مقاومتی و مدیریت شهری برایمان دغدغه است.
ارتباط با ادمین کانال ، ارسال پیشنهادات ،تبادل و تبلیغ
@khat57_admin

مشاهده کانال