خضراءرایانه ( khazrarayaneh )

11 عضو

آموزشگاه خضراء رایانه - کامپیوتر، حسابداری، عمران، معماری، رباتیک
تلفکس: 01333330810
ایمیل آموزشگاه: khazrarayaneh@gmail.com
شرکت: gilkhazra@gmail.com

مشاهده کانال