خضراءرایانه ( khazrarayaneh )

11 عضو

آموزشگاه خضراء رایانه - کامپیوتر، حسابداری، عمران، معماری، رباتیک
تلفکس:33330810
ایمیل آموزشگاه: khazrarayaneh@rayana.ir
شرکت: gilkhazra@gmail.com

مشاهده کانال