خدمتگزاران غدیر تا مباهله

338 عضو

این کانال به هرکس درایام نیمه شعبان فعالیت تبلیغی دارد یاری می رساند اعم از محتوای صوتی و تصویری، محصولات، مشاوره و...
آدرس این کانال در پیام رسان سروش:
sapp.ir/khedmatgozaran_group
کد ثبت شامد:
http://t.me/itdmcbot?start=khedmatgozaran_group

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس