شبکه هشت

10,696 عضو

اخبار و رویدادهای صداو سیمای خراسان رضوی
سامانه پیامک: 30000640
روابط عمومی: 38420001
ارتباط با ادمین: ⬇️
@p30daneshjo
پایگاه رسمی شبکه خراسان رضوی:
www.mashhad.irib.ir

مشاهده کانال