کانال اطلاع رسانی حسین خسروی

554 عضو

کانال دکتر حسین خسروی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
شناسه من جهت ارتباط سروشی: @hosseinkh
آدرس کانال آموزشی:
https://sapp.ir/khosravi_edu
آدرس وبلاگ شخصی:
http://andishehonline.ir
آدرس سایت شرکت شهاب:
http://shahaab-co.ir

مشاهده کانال