11 شرکت کاوش ایمن مدار

58 عضو

1. کاهش نویز و تداخلات الکترومغناطیسی EMC/EMI
2. طراحی و ساخت سیستم ها‎‏ی الکترونیکی بر اساس اصول EMC
3. راهکارهای محفاظتی در برابر تشعشعات دکل های برقی و مخابراتی (ایمن سازی منازل، لباس های حفاظتی …)
4. اجرای طرحهای سبک زندگی و معماری اسلامی
kim-co.ir رزومه شرکت در @kimco1cv مدیر @motaei

مشاهده کانال