کانال بیمارستان کیش

292 عضو

این کانال صرفا جهت اطلاع رسانی برنامه ها و خدمات درمانی و اخبار مربوط به بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش می باشد.
آدرس وب سایت :
www.KishHospitalFZ.com

مشاهده کانال