علمی کاربردی خانه کارگر کرج

811 عضو

مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر کرج
📞02632541821-5
داخلی : مدرسان 109
آموزش : 103 و 116
بایگانی: 102
فارغ التحصیلان: 114
مالی: 119
آدرس: شهرک اداری حسن آباد جنب شرکت گاز استان البرز
📭 کد پستی : 3149778851

مشاهده کانال