لشکر مطالبه گری

309 عضو

رهبرمعظم انقلاب:
مردم بايدرفتار #مسئولان، #دولتمردان #برگزيدگان وكساني راكه درجامعه #اثرگذارهستند زيرنظرداشته باشند
👌خطاست اگرخيال كنيم كه مسئوليت رابه دست كساني سپرده ايم و برویم سراغ کار و زندگی خودمان ضرر میکنیم

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس