شعرکده

2,357 عضو

شعر زبان دل و احساس
کانال شعر و غزل عاشقانه - شعر ظهور - جملات قصار و زیبا - پیام معنوی - موزیکگردی - دیالوگ ماندگار

مشاهده کانال