شعرکده

2,089 عضو

شعر زبان دل و احساس کانال شعر و غزل عاشقانه - شعر ظهور - جملات قصار و زیبا - پیام معنوی - موزیکگردی
شناسه مدیر جهت پیشنهاد شعر
@mohammad_h23

مشاهده کانال