شعرکده

6,006 عضو

شعر زبانِ دل و احساس
شعر احساسات و روح آدمی را لطافت می بخشد
بیائید دنیا را از نگاه حافظ،سعدی،مولانا...
شاملو،سپهری،یوشیج... یا شکسپیر، هایکوهای،نذار‌قبانی.... ببینیم
پیراهن شعر، آغشته به خون عشق است
و دفتر عشق آراسته به خط شعر
خوشا شعر و خوشا عشق!

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس