یک لقمه ریاضی

56 عضو

ریاضیات منبع اصلی علوم مهندسی و بعضا بقیه علوم دیگر می باشد که توسعه تکنولوژی به آن بستگی داره

مشاهده کانال