مدرسه علمیه شهید صدوقی ره(مقطع تخصصی)

18 عضو

این کانال درجهت اطلاع رسانی اخبار پیرامون مدرسه علمیه شهید صدوقی (ره)در مقطع تخصصی ایجاد شده است.تعجیل در فرج مولایمان«صلوات»

مشاهده کانال