مهدی جهان تیغی

408 عضو

روزنامه نگار
علاقه مند به تحلیل های راهبردی
مدیر مسئول سایت جهان نیوز

مشاهده کانال