هیأت رهروان سیدالشهدا علیه السلام

225 عضو

در عزاداری و زیارت حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) مسامحه ننمایید. روضه هفتگی ولو دو سه نفر باشد، اسباب گشایش امور است و اگر هفتگی هم نشد دهه اول محرم ترک نشود.
آیت اللّه سید علی قاضی طباطبایی(ره)

مشاهده کانال