آموزش بازی سازی اندروید

19 عضو

***آموزش بازی سازی با برنامه کانستراکت***
*با مدیریت : مهدی ابراهیمی
مرجع مرتبط ما :
وبسایت :www.Makegame.ir
اینستاگرام : www.instagram.com/Makegames_ir
آپارات : www.aparat.com/wowxpria
کانستراکت چیست : http://makegame.ir/post/t1

مشاهده کانال