مخزن طب

6 عضو

غرب همه چیز استعماری دارد؛
طب استعماری، فرهنگ استعماری که برای کشورهای عقب افتاده صادر میکند
(کشف الاسرار) امام خمینی

آدرس سایت:
🌐 Https://makhzaneteb.ir

مشاهده کانال