"من انقلابی ام"

46,739 عضو

لبیک یاامام خامنه ای(حفظ الله)1️⃣کانال نامش مزین به فرمایش انقلابی امام خامنه ای که فرمودند:"من انقلابی ام"2️⃣متفاوت علیه جبهه لیبرالهاوویژه خواران3️⃣خاص،جامع،سراسرافشاگری4️⃣ بصیرتی،سیاسی،فرهنگی،اخبارروزکشور،تحلیل هاواشعاری ازمهدویت

مشاهده کانال

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس