بنیاد نخبگان استان مرکزی (کانال رسمی)

611 عضو

تلفن: ۳۳۱۳۵۶۵۰-۰۸۶فاکس: ۳۳۱۳۵۶۵۰-۰۸۶ وبسایت: www.markazi.bmn.ir ایمیل: markazi@bmn.ir سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۷۹۵۷۰۰۷۷۶۷ نشانی: اراک- ابتدای کوی علوی (مسکن)- ساختمان سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی
🆔 http://sapp.ir/markazi.bmn.ir

مشاهده کانال