امور مساجد استان البرز

298 عضو

کانال رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز
تلفن های مرکز:
02632241520
02632221161
آدرس: مصلای بزرگ امام خمینی(ره) کرج

مشاهده کانال