شهرداری مشهد مقدس

609 عضو

کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
تنها مرجع رسمی اخبار مدیریت شهری
https://www.news.mashhad.ir
کد شامد : 1-1-73346-61-2-1
مدیریت روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد مقدس

مشاهده کانال