مسیر طلبه

496 عضو

#مسیرطلبه
📌تلفن مشاوره: ۰۵۱۳۷۲۳۲۵۳۹
📌اطلاعیه‌های پذیرش مراکز تخصصی حوزوی
📌آشنایی با رشته‌های تخصصی
📌آشنایی با افق‌های شغلی پیش رو
masirtalabe.ir
Instagram.com/masirtalabe
ارتباط با ادمین:
@samoosavi

مشاهده کانال