مسیر طلبه

452 عضو

#مسیرطلبه
📌تلفن هماهنگی مشاوره تحصیلی:
۰۹۱۵۲۳۱۸۸۳۱ فتاحی زاده
📌آخرین اطلاعیه‌های پذیرش مراکز تخصصی حوزوی
📌آشنایی با رشته‌های تخصصی حوزوی
📌آشنایی با افق‌های شغلی پیش رو
masirtalabe.ir
Instagram.com/masirtalabe
ارتباط با ادمین:
@mahdinig
@Fattahimaasoom

مشاهده کانال