مسجد جامع میدان مادر(حجت بن الحسن(عج))

147 عضو

اخبار و تصاویر مربوط به مسجد جامع حضرت حجت بن الحسن(عج)
آدرس:مهرویلا،میدان مادر،جنب خیابان شهید سید باقر حجازی(خیام شرقی)
www.jamehojjat.ir

مشاهده کانال