مسجدنما و مدرسه‌نما

8,775 عضو

یاور فعالان فرهنگی و تربیتی مسجد و مدرسه می‌توانید هر چهارشنبه مطالب هفتهٔ بعد را یک‌جا و با کیفیت مناسب چاپ از این تارنماها دریافت کنید.
masjednama.ir
madresenama.ir (نوجوانان)
نشانی این کانال در پیام‌رسان ایتا:
https://eitaa.com/masjednama

مشاهده کانال