مداد رنگی

3,501 عضو

برنامه مداد رنگی ویژه کودکان ۸ تا ۱۲ ساله در قم تولید و از سیمای قم پخش می شود. شرکت در برنامه صرفا برای بچه هایی است که در سنین مذکور باشند

مشاهده کانال