آیت الله صفایی بوشهری

571 عضو

🔹 کانال رسمی دفتر آیت الله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه بوشهر
🌐 www.‍‌‍meeraj.ir
✓ instagram.com/safaei_bushehri
‍‌‍✓ sapp.ir/meeraj_ir
‍‌‍✓ eitaa.com/meeraj_ir
‍‌‍✓ Gap.im/meeraj_ir
‍‌‍✓ aparat.com/meeraj_ir
🔹 مدیر: @admin_meeraj

مشاهده کانال