مهر استاد

124 عضو

دفتر مرجعیت دینی وعلمی
حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی (زنجان)
سبزه میدان روبروی مسجد میربهاء الدین جنب بانک رسالت کوچه فخیم الدوله ساختمان گل نرگس طبقه دوم پ۴
تماس:٣٣٣٣٣٣٠٢و٣٣٣۶٢۶٢۴
ادمین
@akbar.amini
پاسخگویی به مسائل شرعی /مشاوره
@masujede

مشاهده کانال