موسسه تبلیغی جهادی میقات

915 عضو

موسسه فرهنگی میقات جوانان انقلاب اسلامی - با رویکرد تبلیغ تخصصی در دانشگاهها و نیروهای مسلح

مشاهده کانال