میثاق-اساتید و نخبگان

123 عضو

سازمان بسیج اساتید و نخبگان حوزه های علمیه استان اصفهان
جدید ترین اخبار و اطلاعات روز
تحلیل اخبار روز
گزارشات و اطلاعات مذهبی
اطلاع از برنامه های سازمان
گزارش برنامه های سازمان
جهت ارتباط باسازمان ویاانتقال انتقاد وپیشنهاد درفضای مجازی
@basijasatidesf

مشاهده کانال