هیأت میثاق با شهدا

9,848 عضو

📮 ارتباط‌باما:
@Misaqbashohada
🖥️ وب‌سایت:
www.Misaq.ir
🔰 نذورات:
Misaq.ir/donate
💠 اینستاگرام:
instagram.com/Misaq_ba_shohada
📱پیامرسان بله، سروش، روبیکا، تلگرام و ایتا:
@Misaq_ba_shohada
❇️ هیأت نوجوانان:
@Misaqnojavan
📚 نشریه عین:
@Misaq_ainmag

مشاهده کانال