هیأت میثاق با شهدا

8,874 عضو

📮ارتباط‌باما:
@Misaqbashohada
🖥وب‌سایت:
Misaq.info
📱اينستاگرام:
instagram.com/Misaq_ba_shohada
📱سروش:
sapp.ir/Misaq_ba_shohada
📱بله:
ble.im/Misaq_ba_shohada
📱ایتا:
eitta.com/Misaq_ba_shohada
🔶️ نذورات:
Misaq.info/donate

مشاهده کانال