گروه مهندسی نرم افزار تین

15 عضو

کانال تخصصی حوزه مهندسی نرم افزار
✔کانال رسمی مهندس محسن اشکبوس
✔️اخبار استخدامی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
✔️ مقالات علمی و پژوهشی و آموزشهای تخصصی در حوزه تولید نرم افزار
✔️آدرس سایت ؛ www.Ashkboos.NET

مشاهده کانال