معلم پلاس+

1,113 عضو

فنون معلمی
روش تدریس
مدیریت کلاسی
فایل های آموزشی و امتحانی
ادمینز :
@tcher72
@elhamjafari.
لینک گروه
https://sapp.ir/joingroup/GWtH9L4zEuZaq62k7JRoMxsd
وبلاگ :
http://moallemplus.ir/

مشاهده کانال