تولید و پخش مدنو

182 عضو

تولید پوشاک بچه گانه مدنو - عمده
تلفن: ۰۲۱۵۵۵۹۰۳۰۱
عندلیب: ۰۹۱۲۱۳۸۵۸۹۶، ۰۹۳۵۱۳۸۵۸۹۶
نعمتی: ۰۹۱۲۵۳۹۹۸۰۶
آدرس: بازار تهران انتهای بازار مسگرها گذر لوطی صالح کوچه رضا کاشی پلاک ۳۴/۵
لینک سفارش:
@hamednemati66
@ahmad2731

مشاهده کانال