مدیریت نوین

2,610 عضو

🏴نخستین کانال مدیریتی سروش🏴

⛤چگونه مدیر،کارمند و فعال اقتصادی موفقی باشیم؟
وبسایت:
www.modiriatnoviin.ir
کانال تلگرام:
https://t.me/modiriatnoviin
اینستاگرام:
https://instagram.com/modiriatnoviin
ارتباط با ادمین:
@novin_publicity

مشاهده کانال