قرارگاه سایبری مجاهدان

356 عضو

رهبر انقلاب:
خدا با مجاهدان است.
اللهُ مَولاناوَ لامَولی لَکُم
✅ تل آویو و حیفا را با خاک یکسان میکنیم.
✌️منطق شکشت ناپذیری ما این است.
❗️کانال قبلی در تلگرام با حمله های جیش النصره ریپورت شده بود.
ارتباط
@dr.cyberi
➕اما دشمن بداند ما تا آخر ایستاده ایم

مشاهده کانال