منتظر منجی

زمانه عجیبی ست!
جمله‌ی : "این مکان مجهز به دوربین مداربسته است"
بیشتر اثر میگذارد،
تا
"الم یعلم بان الله یری"
آیا نمیدانی که خدا تورا میبیند

ارسال پیام